От края на 2016г.  започнахме разработването и производството на нови изделия, свързани със селскостопанския сектор:

 

  • Различни видове хранилки за животни
  • Клетки за отглеждане на телета
  • Оградни съоръжения

През 2017 г. Стилконструкционс ЕООД за първи път участва в най–голямото в България изложение за селскостопански продукти БАТА-АГРО.