Южна индустриална зона
Казанлък, 6100
0431 6 28 12

 

Миглена Велева
Управител
+359 877 89 85 50
+359 894 38 35 39
m.veleva@sc-eu.com

Максимилиан Кирспел
Едноличен собственик
+49 1577 2947534
kierspel@sc-eu.com
kierspel@steelconstruktions.com

 

Елена Кирилова
Офис сътрудник
тел: 0431 6 28 12
факс: 0431 6 28 12
office@sc-eu.com

Адрес