Металите са предпочитан материал в стоителството заради своите физико-механични свойства. Използват се за изграждане на различни конструкции, парапети, стълби и платформи от нисковъглеродни и  неръждаеми стомани. Изработени от нас изделия може да разгледате и в раздел “Изделия от неръждаеми материали“