Изработваните от нас продукти се отличават с:

  • Надеждност при натоварване
  • Прецизна изработка
  • Безопасност при употреба
  • Дълга експлоатация

Транспортни колички за детайли и възли в автомобилостроенето

Имаме богат опит с изработването и оборудването на транспортни колички, обслужващи различни сектори от автомобилостроенето. Изделията са конструирани от немски  специалисти и отговарят на изискванията на международните стандарти.

Метални палети, контейнери, помощни колички и средства за производство

Изработваме различни видове и размери палети и контейнери, съобразени с изискванията и нуждите на клиентите.

Детайли и възли в машиностроенето

Сглобяване и заваряване на различни детайли, представляващи части от машини и техника.