Метални изделия

производство и монтаж

Метални изделия

производство и монтаж

Стилконструкционс ЕООД е производител на метални изделия и конструкции за строителството, селското стопанство, фармацефтичната, хранително-вкусовата и козметичната промишленост.

Дружеството е основано през 2005 г. от Максимилиан Кирспел с основна дейност посредничество между български и германски фирми. През 2012 г. Стилконструкционс ЕООД започва собствено производство на изделия от метал, като произвежданите продукти са ориентирани към западноевропейския пазар и носят опита и уменията на немската фирма Treppenbau Kierspel.

Фирмата произвежда както големи метални конструкции, така и малки изделия и детайли, собствено производство, и метални изделия по поръчка и индивидуален проект на клиента. Специализирани в заваряване на нисковъглеродни легирани стомани, неръждаеми стомани, алуминиеви сплави. Осигуряваме монтаж на изделия и метални конструкции. Извършваме ремонтни дейности.

Изработка на метални изделия, конструкции, съоръжения и компоненти

Производство на индустриално оборудване от метал – транспортни колички, метални палети

Изработка на метални стълби, парапети, платформи за строителството

Производство на метални детайли за фармaцевтичната, козметичната и хранителновкусовата индустрия

Изработка на помощни средства от метал за строителството

Изпълнения на индивидуални дизайнерски поръчки и индивидуални проекти

Монтажни и ремонтни дейности на съоръжения от метал

Стилконструкционс ЕООД –  производство на метални изделия

Реализирани европейски проекти:

Реализиране на европейски проект: BG16RFOP002-2.001-0079 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Стилконструкционс ЕООД“