Метални изделия

производство и монтаж

Метални изделия

производство и монтаж

Стилконструкционс ЕООД е с предмет на дейност производство на метални изделия и конструкции за строителството, селското стопанство, фармацефтичната, хранително-вкусовата и козметичната промишленост. Също така фирмата извършва монтаж на метални изделия и ремонтни дейности.

Дружеството е основано през 2005 г. от Максимилиан Кирспел с основна дейност посредничество между български и германски фирми. През 2012 г. Стилконструкционс ЕООД започва собствено производство на изделия от метал, като произвежданите продукти са ориентирани към западноевропейския пазар и носят опита и уменията на немската фирма Treppenbau Kierspel.

Фирмата произвежда както големи метални конструкции, така и малки изделия и детайли, собствено производство, и метални изделия по поръчка и индивидуален проект на клиента. Специализирани в заваряване на нисковъглеродни легирани стомани, неръждаеми стомани, алуминиеви сплави. Осигуряваме монтаж на изделия и метални конструкции. Извършваме ремонтни дейности.

Изработка на метални изделия, конструкции, съоръжения и компоненти

Производство на индустриално оборудване от метал – транспортни колички, метални палети

Изработка на метални стълби, парапети, платформи за строителството

Производство на метални детайли за фармaцевтичната, козметичната и хранителновкусовата индустрия

Изработка на помощни средства от метал за строителството

Изпълнения на индивидуални дизайнерски поръчки и индивидуални проекти

Монтажни и ремонтни дейности на съоръжения от метал

Производство на метални изделия от Стилконструкционс ЕООД

 

Реализирани европейски проекти:

Реализиране на европейски проект: BG16RFOP002-2.001-0079 „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износ в „Стилконструкционс ЕООД“

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И  КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И  СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично  развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии  (ИКТ)

Получател на ваучер: СТИЛКОНСТРУКЦИОНС ЕООД

Ваучер Тип 2, Група 2 „Ваучери за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси“;

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 20 000,00 лв. от които 17 000,00 лева европейско финансиране и 3 000,00 лева национално финансиране.

НАЧАЛО: 25.11.2020 г.

КРАЙ: 25.08.2021 г.

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.089-4528-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19   
Бенефициент: СТИЛКОНСТРУКЦИОНС ООД
 
Обща стойност: 50 000.00лв., от които 50 000.00лв.
европейско и  0,00лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 25.10.2021 г.
Край: 25.01.2022 г.