За нас

Стилконструкционс ЕООД е основано през 2005г. от г-н Максимилиан Кирспел, като основна дейност на дружеството беше посредничество между български и германски фирми, както и калкулиране на суровини за производства в индустриалния бранш за германски фирми.

През 2012г. настъпва нов етап в развитието на фирмата към собствено производство на изделия от метал, като произвежданите продукти са предимно ориентирани към западно-европейския пазар.

Приоритет за ръководството е изработване на изделия с високо качество ,които максимално да удовлетворяват изискванията на клиентите и на останалите заинтересовани страни.

Осъзнавайки, че за постигане на поставените цели относно качеството на готовия продукт освен материалния ресурс основен фактор е и човешкия, именно за това фирмата се стреми да осигури подходящи условия на труд на заетите, както и да получат възможност за допълнителни квалификации и обучения.